“Her canlının yaşam hakkı korunmak zorundadır”
Adana Üç Hilal ile yeni bir tarih yazar”
Ceyhan'a Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesi Kurulacak