Dinimizde sizce tarikat var mıdır? (I)


Bu makale 2018-07-18 20:30:58 eklenmiş ve 26 kez görüntülenmiştir.
Doğan Kuşman

 Bu konuda o kadar çok görüş beyan eden vardır ki; saymakla bitmez. Yalnız olumsuz konuşanlar ile, olumlu konuşanlara hemen karşı çıkmamak lazım. Önce neden ve niçin gibi soru sormak lazım.

“tarikat üzeri olmak lazım mı”?  Sorun ve ne cevap aldığınızı görün. Peki, insanlar farklı görüşlerini beyan ediyorlar da Rabbimiz ne diyor? Bunu hiç Allah'a sormak aklınıza gelmiyor değil mi?

BAKARA - 216:Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun lekum, ve asâ en tekrehû şey’en ve huve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve şerrun lekum vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn (ta’lemûne).Savaş, o sizin için kerih olsa da (hoşunuza gitmese de) üzerinize farz kılındı. Ve hoşlanmayacağınız bir şey olur ki, o, sizin için bir hayırdır. Ve seveceğiniz bir şey olur ki, o, sizin için bir şerrdir. Ve (bütün bunları) Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Rabbimiz insanların HAYIR’I ve ŞERRİ ayırt edemediğimizi söylerken TARİKAT insanlar için bir anlam oluşturmuyor mu acaba? Dini kitaplardan öğrenenler için çoğunlukla karşı çıkılır, olumlu bakanların çoğu da neden önemli izah edemez. İyide nurlu kitap ne diyor önemli olan bu değil mi?


MU'MİNUN - 17:Ve lekad halaknâ fevkakum seb'a tarâika ve mâ kunnâ anil halkı gâfilîn(gâfilîne).Ve andolsun ki Biz, sizin üzerinizde 7 yol(seb'a tarâika ) yarattık ve Biz, yaratmaktan gâfil değiliz.


TARİK yol demek ve Rabbimiz üzerimize yedi tane yol yani tarik yaratmış. Bu yollar birbiri arkasına olduğuna göre yedi yoldan oluşan yollar. Yani TARİKAT (yollar); iyide Rabbimiz bu yolları boşuna mı yarattı. Aynı KALP GÖZÜ VE KALP KULAĞI gibi; Rabbimiz her doğarken insana kendi ruhundan üflerken kalp gözü kalp kulağı ve idrak hassası veriyor.

SECDE - 9:Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teşkurûn (teşkurûne).Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem'î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.


İnsana kalp gözü kalp kulağı ve idrak hassası veriyorsa bu hassaları kullansın diye veriyor.

İyide şöyle bir soru sormak gerekiyor; “ALLAH BU KALP GÖZÜ, KALP KULAĞI VE İDRAK HASSASINI KULLANIYOR MUSUNUZ”? Ki kullanmıyorsunuz, yani Rabbimiz bu hassaları insanlara süs olsun diye mi veriyor?

Aynı şekil de Rabbimiz Tariki Mustakim ( stikametlenmiş yollar) diğer adı ile Sırat-ı Müstakim (istikametlenmiş yol) bu yollar süs olarak yaratılmadı herhâlde. Rabbimiz ne diyor bu konuda bakalım.

CİN - 16:Ve en levistekâmû alet tarîkati le eskaynâhum mâen gadekâ(gadekan).Ve eğer onlar, tarikat üzere olarak (Allah'a) yönelselerdi, onları mutlaka bol su (rahmet) ile sulardık (bol bol rahmet ulaştırırdık) ki.

Rabbimiz bütün insanların TARİKAT üzeri olmamızı istiyor. Tabi ki insanlarda serbest irade vardır ve insanlar bu özgür iradeleri ile seçme hakkına sahiptir ve kimse müdahale edemez. “Lâ ikrâhe fîd dîni  Dînde zorlama yoktur” der Rabbimiz;

Ama bir insan önce öğrenmeli, bilgi sahibi olmalı ve öyle seçme hakkını kullanmalı değil mi?

Aynı Tariki Mustakim gibi Sırat-ı Mustakim hakkında da doğru bir bilgi verilmiyor. Hâlbuki her ikisi de aynı işlevi görüyor. Ruh, veçh, nefsini ve iradesini Allah’a teslim etmek isteyen her insan için Allah'a ulaştıracak olan yoldur. Ama Allah'a sahip olduğu bu dört emaneti ulaştırmak isteyenlere; hâlbuki inançlı olan herkes Allah'dan Sırat-ı Müstakim i ister de ne istediğini bilmez. 

FATİHA - 6:İhdinas sırâtel mustakîm(mustakîme). (Bu istiane'n ile) bizi, SIRATI MUSTAKÎM'e (Allah'a ulaştıran yola) hidayet et (ulaştır).

Öyle değil mi? Her inanan Fatiha’yı okurken Rabbimizden Sırat-ı Mustakim i isteriz, isteriz de neden istediğimizi bilmeden veya ne okuduğumuzu bilmeden.

AL-İ İMRAN - 51:İnnallâhe rabbî ve rabbikum fa’budûh (fa’budûhu), hâzâ sırâtun mustakîm(mustakîmun). Allah, hiç şüphesiz benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O halde (öyleyse) O'na kul olun. İşte bu SIRATI MUSTAKÎM'dir. 

Allah'a kul olabilmek için Allah'tan hep Sırat-ı Mustakim üzeri olabilmek için Allah'tan özel yardım (istiane) isteriz.

FATİHA - 5:İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

(Allah'ım!) Yalnız Sana kul oluruz ve yalnız Senden İSTİANE (mürşidimizi) isteriz. 

Allah'a kul olabilmek için Allah'tan hep Sırat-ı Mustakim i isteriz ama kendimiz kalubeladan beri Müslüman zannederiz; insan kendini nasıl bu kadar kandırabilir. Sırat-ı Mustakim üzeri olmayan bir insan Allah'a kul bile olamamışken, nasıl olurda bir insan kendisini Allah'a teslim (Müslüman) olduğunu iddia edebilir? Sahip olunan emanetleri (ruh, veçh, nefs ve irade) teslim edilmeli ki Allah'a teslim oldum denile bilsin.

NİSA - 58:İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli), innallâhe niımmâ yeızukum bih(bihî), innallâhe kâne semîan basîrâ (basîran). Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. İnsanlar arasında hakemlik ettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, işiten ve görendir. 

Sahip olunan emanetlerin tek bir sahibi olan Allah'a teslim edilmesi farz kılınmış, 

ZUMER - 54:Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne). Ve Rabbinize (Allah'a) yönelin (ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O'na (Allah'a) teslim olun (ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.

Allah, bu emrini yerine getirmek isteyen her insanın kendisine teslim olması için bu kalben samimi talebin sahibi olan insanı işte o Tariki Mustakim veya Sırat-ı Mustakim üzeri kılarak kendisine ulaştırır. 

NİSA - 175:Fe emmellezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhıluhum fî rahmetin minhu ve fadlın ve yehdîhim ileyhi sırâtan mustekîmâ (mustekîmen). Allah'a âmenû olanları ve O'na sarılanları (sarılmayı dileyenleri), Allah kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları, Kendisine ulaştıran Sıratı Mustakîm'e (Allah'a ulaştıran yola) hidayet edecektir, ulaştıracaktır.

Eğer AMENU iseniz mutlaka Rabbimiz kendisine (mülâki kılar) ulaştırır. 

HUD - 29:Ve yâ kavmi lâ es’elukum aleyhi mâlâ(mâlen), in ecriye illâ alâllâhi ve mâ ene bi târidillezîne âmenû, innehum mulâkû rabbihim ve lâkinnî erâkum kavmen techelûn(techelûne).Ve ey kavmim! Buna (tebliğ ettiğim şeylere) karşılık sizden mal olarak (bir şey) istemiyorum. Eğer ücretim (ecrim) varsa ancak Allah'a aittir. Ve ben ÂMENÛ olanları (Allah'a ulaşmayı dileyenleri) tard edecek (uzaklaştıracak, kovacak) değilim. Muhakkak ki onlar, Rab'lerine mülâki olacaklar (ulaşacaklar). Ve lâkin ben, sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.

Aslında son kitap olan Kur-an-ı Kerim, insanları Tariki Mustakîm’e hidayet eder. 

AHKÂF - 30:Kâlû yâ kavmenâ innâ semî’nâ kitâben unzile min ba’di mûsâ musaddikan li mâ beyne yedeyhi yehdî ilel hakkı ve ilâ tarîkın mustekîm(mustekîmin).Onlar: “Ey kavmimiz! Muhakkak ki biz, Hz. Musa'dan sonra indirilen, onların elindekini tasdik eden Hakk'a ulaştıran ve Tarîki Mustakîm'e hidayet eden bir kitap dinledik.” dediler.

Hakk'a ulaştıran ve Tarîki Mustakîm'e hidayet eden bir kitap olan Kur-an-ı Kerim tarikata karşı olmak ve umursamamak Allah'a olan sevgimizin yeterli olmadığını göstermez mi?

HUD - 56:İnnî tevekkeltu alâllâhi rabbî ve rabbikum, mâ min dâbbetin illâ huve âhızun bi nâsıyetihâ, inne rabbî alâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).Muhakkak ki ben, benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Yürüyen hiçbir canlı mahlûk (dabbe) yoktur ki; O (Allahû Tealâ), onun perçeminden tutmuş (O'nun kontrolü altında) olmasın. Muhakkak ki benim Rabbim, Sıratı Mustakîm üzeredir.

Rabbimiz Sırat-ı Mustakim üzerinde ise sırat veya tarik nasıl reddedilir tarikat da Sırat-ı Mustakim de Allah'a teslim yoludur. Hadi Kur-an-ı Kerim i idrak edemediniz Peygamber Efendimizi sevdiğimizi iddia edenler onun sözleri Allah'ın vahyidir. Nefsi ile hiç konuşmamıştır.

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
E-Mail Bülten Kaydı
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -

Anket
Adana Belediyelerinden Hangisinin İcraatlerini Daha Çok Beğeniyorsunuz ?
Seyhan Belediyesi
Çukurova Belediyesi
Ceyhan Belediyesi
Kozan Belediyesi
Pozantı Belediyesi
İmamoğlu Belediyesi
Saimbeyli Belediyesi
Aladağ Belediyesi
Feke Belediyesi
Adana Büyükşehir Belediyesi
Yüreğir Belediyesi
Sarıçam Belediyesi
Yumurtalık Belediyesi
Karataş Belediyesi
Tufanbeyli Belediyesi
Karaisalı Belediyesi

Adana doruk Gazetesi
© Copyright 2013 Tüm hakkı www.adanadoruk.com'a aittir..
GÜNDEM
Kadına Şiddet
Anayasa Haberleri
Trafik Kazaları
Yerel Seçimler
SPOR
Galatasaray
Fenerbahçe
Basketbol Haberleri
Şampiyonlar Ligi
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Kemal Kılıçdaroğlu
AKP Haberleri
EĞİTİM
Eğitim Haberleri
Eğitim Bakanlığı
Work and Travel
Yurtdışı Eğitim
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
Öneriler
Öneriler